Program poradenských služeb na škole a prevence sociálně patologických jevů - aktualizace 01092017 pathological.jpg

Metodický plán aktualizován ke dni 23. 04. 2017.
Metodické doporučení účinné od 6. 9. 2016.

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
(č.j. MSMT-21149/2016)
a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Link na stažení dokumentace ze stránek MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Tematické aktivity v současnosti (zprostředkované vyučujícím a žákům školy):

  • Blok prevence od května 2017:


Šikana pro učitele
(pdf, 107 kB)


Seznamováky
(pdf, 1,4 MB)Prevence Do světa
(pdf, 782 kB)


Prevence HIV (pdf, 43 kB)  • Blok pro měsíc duben 2017:

Konopí, konopná prohibice a marihuana v současném světě

Jack Herer, Spiknutí proti konopí aneb Císař nemá šaty, The Emperor Wears No Clothes and Grass 2000, 1. vydání originálu: 1992
Nezkreslený výklad o cannabis - konopí, konopné prohibici a o tom, jak může marihuana zachránit svět.
https://www.uloz.to/!CZskGbdz/jack-herrer-spiknuti-proti-konopi-aneb-cisar-nema-saty-rar
http://www.databazeknih.cz/knihy/spiknuti-proti-konopi-aneb-cisar-nema-saty-56967

Biologie, historie a využití konopí v západní Evropě / v České vědě

Představení: Pacientský spolek KOPAC pro léčbu konopím, jako dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace založená koncem roku 2013, která:
– Sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva.
– Realizuje aktivity za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti léčby konopím a přípravky z něj pro odbornou i širokou veřejnost.
– Podporuje vědu a výzkum a související publikační činnost, spolupracuje s odborníky a mezinárodními organizacemi v oblasti léčby konopím a konopnými látkami.
– Podporuje proces směřující k trvalé dostupnosti léčebného konopí a konopných látek pacientům ve smyslu jeho:
dostupnosti plně zákonným a nekomplikovaným postupem,
ekonomické dostupnosti léčby i pro sociálně slabé pacienty,
medicínské dostupnosti pro všechny indikované nemoci a stavy.
http://kopac.cz/

Představení: StartUP ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute)
- Mezinárodní iniciativa pro standardizaci datových formátů výsledků studií konopí a kanabinoidů a pro hlášení jejich nežádoucích účinků
- Globálně zaměřené vědecké mapování a analýza priorit v biomedicíně a dalších přírodních vědách, zabývajících se konopím a kanabinoidy, a v souvisejícím politologickém výzkumu
- Projekt konopného metabolomu
- Projekt CannaData
- Produktové standardy GMP/GAP/GLP pro konopí
http://icci.science

PREZI160921-MedHemp_Sisyfos_CZ - Mýty a fakta o léčbě konopím
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Tomáš Zábranský dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1993 a na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství. V letech 2003-2004 působil v USA jako stipendista na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp. V současnosti je vedoucím několika vědeckých a výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Řídí soukromou společnost ResAd, s.r.o., která je zaměřena na poradenství, výzkum a vzdělávací aktivity pro národní i mezinárodní veřejné instituce, a je ředitelem neziskové organizace AdRes Institut, z.ú. Od r. 2014 působí jako poradce předsedy vlády v oblasti (proti)drogové politiky a jako zmocněnec ministra zdravotnictví pro zavádění konopí pro léčebné použití do českého zdravotnického systému a pro problematiku drog. Působí také jako drogový epidemiolog pro OSN a EU a odborník na monitorování drogové situace v zemích bývalého Sovětského svazu, na západním Balkáně a v členských i kandidátských zemích Evropské unie. V r. 2011 byl zakládajícím signatářem Petice za léčebné konopí a byl členem expertních skupin, které připravovaly zavedení konopí pro léčebné použití do legislativy ČR.
https://prezi.com/irpvoze0_syi/160921-medhemp_sisyfos_cz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Spolupráce a příprava vzdělávacího bloku pro žáky středních škol s paní Bc. Hanou Gabrielovou

Vedení a členka o. s. Konopa (agroporadce pro pěstování konopí), akreditovaná poradkyně při Ministerstvu zemědělství pro oblast energetického využití zemědělských produktů,
členka o. s. Calla členka, o. s. Biom (technologie využití biodopadů), regionální pracovnice Greenpeace ČR, ESP
členka zemědělského družstva Zemědruh (zabývá se pěstováním a zpracováním konopí na Vysočině)
členka o. s. Legalizace (aktualizace webu Legalizace.cz, rozesílání newsletteru Legalizace, komunikace s dobrovolníky)
Biofarma Sasov, organické produkty www.hempoint.cz
http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/87-osobnost-legalizace-hana-gabrielova
http://hempoint.rajce.idnes.cz/
https://www.linkedin.com/in/hana-gabrielov%C3%A1-49170356

_____________________________________
Blok pro měsíc březen 2017:

Bezpečí pobytu v elektronickém prostředí

Pokročilé možnosti nastavení soukromí aplikace sociálních sítí FACEBOOK
Centrum nápovědy systému FACEBOOK
https://www.facebook.com/help/466544860022370/

Jak na bezpečnější soukromí na Facebooku, základní chyby nastavení účtu aplikace sociálních sítí FACEBOOK
LUPA.CZ - Server o českém internetu
http://www.lupa.cz/clanky/tip-jak-na-bezpecnejsi-nastaveni-soukromi-na-facebooku-1/

Bezpečnost pro běžné smrtelníky, Michal Altair Valášek, Development & Security Constultant Altaris spol. s r. o.
Microsoft Česká Republika, Channel 9
https://channel9.msdn.com/Shows/CZSK-videa/Bezpecnost-pro-bezne-smrtelniky

cann2.jpg

_____________________________________
Blok pro měsíc únor 2017:

Šikana jako důsledek porušených mezilidských vztahů
Doporučuji ke stažení a prostudování následující PDF soubory (tým pracovníků AISIS, o.s., Kladno):

MUDr. Jarmila Klímová
Vedoucí institutu a odborný garant, Senior konzultant AKTIP Praha
(DVTV záznam rozhovoru Systemika, Psychosomatika a patologické vazby ve společnosti):
http://video.aktualne.cz/dvtv/klimova-nemusime-byt-nemocni-je-do-nas-ale-masirovan-strach/r~7c0d6f407ef711e5a705002590604f2e/

PhDr. Ilona Preslová
Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé
(El. diskuse k tématu: Alkohol není pro dítě menší zlo než drogy)
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/alkohol-neni-pro-dite-mensi-zlo-nez-drogy-125.html

Mgr. Jaroslav Vacek
Pedagogický, výzkumný a poradenský pracovník na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty VFN Univerzity Karlovy v Praze.
(El. diskuse k tématu: Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence)
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/rizika-zavislostniho-chovani-u-deti-a-dospivajicich-a-jejich-prevence-59.html

Mgr. Milena Nováková
Psycholožka, psychoterapeutka - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nezisková organizace NEO CZ, o. s., se zaměřením na psychologické poradenství na školách a v soukromé psychologické praxi.
(El. diskuse k tématu: Jak internet ovlivňuje život dětí a dospívajících?)
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-dospivajicich-145.html

Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany
http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/ospod_final.pdf

Bezpečné klima
http://www.minimalizacesikany.cz/images/tiskoviny/Bezpecne_Klima_TISK2.pdf

Kyberšikana a její prevence
http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/kybersikana.pdf

Příběh jedné šikany: Helena, 18 let "na základní škole se se mnou nikdo nebavil"
Krátké sugestivní video YT z pohledu jedince jako oběti šikany ve školním kolektivu, pohled s odstupem času, vliv na další život.
tým pracovníků AISIS, o.s., Kladno
Link:
https://youtu.be/N9ZBKuDbVtw

Příběh jedné šikany: Ondřej, 14 let "když Andrejovi někdo ublížil, vybil si zlost na mě"
Krátké sugestivní video YT z pohledu jedince jako oběti šikany v důsledku kaskádového efektu, pohled s odstupem času, odůvodnění chování.
tým pracovníků AISIS, o.s., Kladno

Link:​
https://youtu.be/uirV2NEZ1po

_____________________________________
Blok pro měsíc leden 2017:

 

Agresivita mezi dětmi, mezi lidmi
Záznam veřejné diskuse prostřednictvím DVTV
PaedDr. Zdeněk Martínek
speciální pedagog - etoped, Pedagogicko.psychologická poradna v Pelhřimově
Rodiče neumí naučit děti respektu k autoritám, to se strašně porušuje, říká speciální pedagog a psycholog Zdeněk Martínek. Učitelé by podle něj měli mít třeba možnost vyloučit dítě z výuky.
Link:
http://video.aktualne.cz/dvtv/martinek-agresivita-ve-skolach-deti-si-mysli-ze-vsechno-muzo/r~cafc71de888711e58f1e002590604f2e/

Agresivita v šikaně na školách
Záznam diskuse při CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů
PaedDr. Zdeněk Martínek
speciální pedagog - etoped, Pedagogicko.psychologická poradna v Pelhřimově
Link:
https://youtu.be/MSaNQmtI9eM

Nevhodné výchovné postupy a jejich vliv na dítě
Záznam videokanálu portál Šance Dětem
Mgr. Lucie Myšková
odborný garant Pracoviště pro školské primární prevence, Národní ústav pro vzdělávání
Dětská psycholožka Mgr. Lucie Myšková vysvětluje, že mezi nevhodným způsobem výchovy dítěte a jeho psychickým týráním je často velmi tenká hranice. Někteří rodiče tak dítěti svým jednáním nezřídka nevědomky a neúmyslně ubližují.
Link:
https://youtu.be/Of4YNTIXpCo

+ "pod čarou" a pro inspiraci - více duchovní a filozofický rozhovor
Jaroslav Dušek o výchově dětí
Rozhovor s Jaroslavem Duškem (2014) o principech výchovy dětí aneb o tom, jak učíme děti a zároveň se učíme od nich.
https://youtu.be/88QO6WQ8tfo

 

Aktualizace: od 1. 09. 2017
Vydává: Ing. Martin Tuček,
Zpracoval: Mgr. Karel Chalupa - ředitel školy, Ing. Martin Tuček, Mgr. belinda Pragerová
Závaznost: školní metodik prevence, pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci SOS a SOU J. Hradec

pspjgif.gif

Zveřejněno: 13.09.2017 – Karel Chalupa
Vytisknout